పదకొండు రూపాయలకే సివిల్స్ కోచింగ్ ఇస్తున్న ముతి ఉర్ రహ్మాన్

కేవలం పదకొండు రూపాయలు మాత్రమే తీసుకుని ఐయేయస్, ఐపియస్ కోచింగ్ ఇస్తున్న ముతి ఉర్ రహ్మాన్ సమాజానికి చేస్తున్న సేవ అసాధారణమైనది. బడుగు బలహీనవర్గాల విద్యార్థులకు అవసరమైన కోచింగ్ ఆయన ఉచితంగానే అందిస్తున్నారని చెప్పాలి. సివిల్స్ కోచింగ్ ఇచ్చే కేంద్రాలు దేశమంతటా చాలా ఉన్నాయి. భారీగా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి కోచింగ్ కేంద్రాల్లో చేరాలంటే పేద విద్యార్థులకు సాధ్యం కాదు. సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారులుగా సమాజానికి సేవ చేసే అవకాశం వారికి దొరకదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ముతి ఉర్ రహ్మాన్ ఆపద్బాంధవుడిలా పేదవిద్యార్థులను ఆదుకుంటున్నారు. బీహారులోని పాట్నాకు చెందిన ముతి ఉర్ రహ్మాన్ ఐయేయస్, ఐపియస్ పరీక్షలు రాయాలనుకునే వారికి గురు రహ్మాన్ గా పేరు సంపాదించుకున్నారు. భారీగా ఫీజులు చెల్లించలేని పేద విద్యార్థులకు కేవలం పదకొండు రూపాయల ఫీజుతో ముతి ఉర్ రహ్మాన్ నాణ్యమైన కోచింగ్…

Read More